Overstappen van VvE Beheerder

Overstappen van VvE Beheerder

Overstappen van VvE Beheerder – Let op de opzegtermijn

Overstappen van VvE Beheerder is een spannend traject voor een VvE! Het vergt veel voorbereiding, een correcte vergadering en een nette afhandeling van zaken met de oude beheerder. Goede ondersteuning vanuit de nieuwe VvE beheerder is hierin van essentieel belang! Vraag hier een geheel vrijblijvende offerte aan bij T&T Vastgoed en VvE Beheer.

De huidige beheerovereenkomst en wellicht een opzegtermijn

De VvE werkt naar verwachting op contractuele basis samen met de huidige beheerder. Veel contracten, hoe ouderwets ook, kennen helaas nog steeds een looptijd van een kalenderjaar en een opzegtermijn van twee of drie maanden. Nù is dan ook in veel gevallen de tijd om hier actie in te ondernemen!

De voor uw VvE geldende voorwaarden hieromtrent, vindt u in de beheerovereenkomst als gesloten tussen de beheerder en de VvE. Om er zeker van te zijn dat u voldoende tijd heeft om een weloverwogen keuze te maken, kan de overeenkomst met de beheerder te allen tijde pro forma worden opgezegd.

T&T kan u assisteren bij het formuleren van de (pro forma) opzegging. Overigens hanteert T&T geen jaarcontracten met opzegtermijnen maar een beheerovereenkomst welke altijd direct opzegbaar is vanaf de zijde van de VvE. Wij vinden dat VvE’s de vrijheid moeten hebben om een andere oplossing te zoeken en te kunnen overstappen van VvE Beheerder wanneer het beheer niet naar volle tevredenheid wordt gevoerd, ook op (hele) korte termijn. Het is iets van de moderne tijd. Verzekeringen, elektra en tal van zaken zijn tegenwoordig netjes maandelijks opzegbaar.

De vergadering…

Het besluit om de huidige beheerder te ontslaan en de nieuwe beheerder aan te stellen dient genomen te worden door de ledenvergadering. Wij begrijpen dat het niet altijd als prettig wordt ervaren om de huidige beheerder te vragen om deze vergadering uit te schrijven dan wel bij deze vergadering aanwezig te zijn.

Indien u de overstap naar T&T Vastgoed en VvE Beheer wenst te maken, ondersteunen wij het bestuur dan ook graag bij het voorbereiden en uitschrijven van deze ledenvergadering. Op verzoek zijn wij tevens bereid om op deze vergadering aanwezig te zijn. Wij brengen hiervoor geen kosten in rekening bij de VvE, maar zien dit als investering in een nieuwe klant!

Tijdens de vergadering dient het benodigde quorum behaald te zijn. Er wordt vervolgens op rechtsgeldige wijze een besluit genomen en van de vergadering worden notulen gemaakt.

…of schriftelijke stemming

Indien ontevredenheid over de huidige beheerder al langere tijd speelt en voelbaar is onder de individuele eigenaren is het uitschrijven van een vergadering wellicht niet nodig, maar kan volstaan worden met een schriftelijke stemming.

Het voorstel voor het besluit aangaande het ontslag van de huidige beheerder en het aanstellen van de nieuwe beheerder dient correct en duidelijk geformuleerd te worden. Aan de hand hiervan wordt de individuele eigenaren gevraagd te tekenen voor het akkoord gaan met dit voorstel.

Een besluit middels een schriftelijke stemming dient unaniem genomen te worden.

Overstappen van VvE Beheerder

De huidige beheerder wordt door de VvE in kennis gesteld van het genomen besluit en wordt verzocht volledige medewerking te verlenen aan de overdracht naar de nieuwe beheerder. Een spannend moment voor de VvE!

Wij nemen dan ook graag de taak op ons om (met u) de administratie bij de oude beheerder op te halen. Zo kunt u er zeker van zijn dat er geen essentiële zaken vergeten worden en dat de VvE overgedragen krijgt waar zij recht op heeft. Denkt u hierbij aan de overname van de bankrekeningen, de wijziging van de inschrijving bij de KvK, de financiële administratie, maar ook de sleutels en/of handzenders die de oude beheerder in bezit heeft.

En dan gaan we van start!

Wanneer wij de administratie hebben overgenomen richten wij voor de nieuwe klant een eigen online portal in. Op dit portal zijn belangrijke documenten met betrekking tot de VvE terug te vinden, kunt u de status van uw betalingen inzien en kunt u de status van uw klachtmelding volgen. De portal is 24-uur per dag voor u bereikbaar.

Indien u dit toch wat lastig vindt, zijn wij uiteraard ook gewoon telefonisch of per mail voor u bereikbaar!

Wij nemen de gehele administratie door en voorzien de VvE volledig belangeloos van vrijblijvende adviezen inzake hetgeen wij in de administratie aantreffen. Graag denken wij direct met u mee hoe de VvE zo efficiënt mogelijk kan functioneren op een kwalitatief hoogstaand niveau.

De individuele eigenaren ontvangen een brief aan de hand waarvan zij welkom worden geheten als nieuwe klant bij T&T Vastgoed en VvE beheer. In deze brief vind u onder andere informatie omtrent omtrent onze bereikbaarheid, wordt u verzocht uw contactgegevens te controleren en ontvangt u uw inloggegevens voor het online portal.

Overstappen van VvE Beheerder – De beheerders van T&T Vastgoed en VvE Beheer zijn bereikbaar per telefoon: 010-2238133 of per mail: info@tentvvebeheer.nl. U bent van harte welkom!

T&T is gevestigd in Bergschenhoek te Lansingerland en Zuid – Holland, onder de rook van Rotterdam, Den Haag, Zoetermeer en het Westland en verzorgt huurbeheer vastgoed-beheer en VvE-beheer in Noord, Zuid en West Nederland.