Opstart (nieuwbouw) VvE

Samen met aannemer, projectontwikkelaar, notaris en vervolgens de eigenaren vormgeven van de VvE.

Een VvE bestaat vanaf het moment dat de Akte van Splitsing passeert bij de notaris. De VvE is dan echter nog niet actief. Vaak is er daarvoor alleen een bouwtekening. Het proces van bouwtekening tot aan de feitelijke oplevering kan worden begeleid door T&T Vastgoed & VvE Beheer. T&T heeft een zeer ruime ervaring op dit gebied. Als gevolg kunt u denken aan de volgende zaken:

 • Het beoordelen van de splitsingstekening;
 • Het samen met de notaris en ontwikkelaar opstellen van de Splitsingsakte;
 • Aangeven welke punten kunnen worden opgenomen in de Splitsingsakte;
 • Vroegtijdige vraagbaak voor (aspirant) kopers;
 • Een bemiddelende rol bij het voorkomen van geschillen;
 • Begeleiden van de oplevering algemene ruimten;
 • Advisering bij het vroegtijdig aanvragen van contracten, nutsvoorzieningen etc.

Eveneens organiseert de VvE-beheerder bij nieuwbouwcomplexen voorafgaand aan de oplevering de eerste vergadering van de VvE. Voorts worden op de eerste vergadering veel belangrijke besluiten genomen. Vandaar dus ook de volgende belangrijke punten:

 • Het benoemen van een bestuur;
 • Het vaststellen van de eerste begroting;
 • Het openen en beheren van rekeningen op naam van de VvE (AFM 12044925);
 • Het afsluiten van de verplichte en gewenste verzekeringen voor de VvE (AFM 12044925);
 • Het opstellen van een MJOP (meerjarenonderhoudsplan);
 • Het opstellen van een Huishoudelijk Reglement.

Vandaar is het dus ook van groot belang dat de opstart (nieuwbouw) VvE in deze periode goed wordt begeleid. Voorts dient tijdig uitvoer te worden gegeven aan de op de eerste vergadering genomen besluiten. Ook geeft het rust voor de eigenaren, de aannemer en de projectontwikkelaar.

Allereerst zijn eigenaren die hun intrek nemen in het complex allen druk met de verhuizing. Ook zijn zij doende met alle zaken die op individueel gebied geregeld moeten worden. De aannemer en ontwikkelaar met het in orde maken van de laatste punten. Om deze reden nemen wij deze zorg dan ook graag uit handen. Wij zien het als een uitdaging om de VvE een uitermate goede start te geven.

Naast de nieuwbouw appartementencomplexen zijn er ook slapende VvE’s die nog niet eerder zijn opgestart. Ook bij de activering van deze Verenigingen van Eigenaars ondersteunen wij u graag. We doorlopen hierbij dezelfde procedure als bij de opstart van de nieuwbouw VvE. Voorts is er aanvullend in de opstartfase van de slapende VvE direct aandacht voor de staat van onderhoud van het appartementencomplex of bedrijfsverzamelgebouw. Ten slotte verrichten wij de opstart voor kleine of grote VvE’s. Van 2 tot 400 appartementsindexen.

Ten slotte, de gewenste specifieke aanpak voor de opstart van de VvE bespreken wij graag met u. U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen via 010 – 22 38 133 of via info@tentvvebeheer.nl.

Wij verzorgen de opstart (nieuwbouw) VvE in Noord, West en Zuid Nederland. Wij zijn gevestigd in Bergschenhoek nabij Zoetermeer, Rotterdam, Leiden, Gouda en Den Haag in Zuid – Holland.

T&T  Vastgoed en VvE Beheer

info@tentvvebeheer.nl
010 – 223 81 33

Postadres:
Postbus 119
2660 AC Bergschenhoek

Bezoekadres kantoor:
Leeuwenhoekweg 20 B
2661 CZ Bergschenhoek

© Copyright 2024 - T&T Vastgoed en VvE Beheer, gevestigd in Lansingerland onder de rook van Rotterdam, Zoetermeer, Den Haag, Gouda, Leiden, Dordrecht en het Westland in Zuid-Holland.