opstart-nieuwbouw-vves-bariton-en-sopraan

Opstart nieuwbouw VvE’s Bariton en Sopraan

T&T heeft voor ontwikkelaar NLO de opstart van de VvE’s verzorgd voor het project Acapella Wonen in Hellevoetsluis. De projectontwikkelaar heeft aan het project de slogan toegevoegd “Meerstemmig wonen”. Het geeft perfect weer waar het project voor staat, een grote diversiteit aan wonen. Het geeft ook de diversiteit van VvE beheer weer. Twee hoofdsplitsingen en acht ondersplitsingen, VvE Bariton en VvE Sopraan. T&T heeft het gehele traject vanaf de opstartfase en ontwikkeling tot aan de oplevering begeleid.

Begeleiding opstellen Akte van Splitsing, begroting en bijdragen en eerste ledenvergadering

In het jaar voor de oplevering is er veelvuldig contact geweest met de notaris en ontwikkelingsmanager. T&T heeft het opstellen van de eerste begrotingen verzorgd. Op basis van de breukdelen in de akte van splitsing volgt het voorstel voor de maandelijkse VvE bijdrage. Makelaar en kopers weten vervolgens waar zij rekening mee kunnen houden. Uiteraard dient de begroting tijdens de eerste ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren vastgesteld te worden. In het eerste jaar wordt het Meer Jaren Onderhoud Plan opgesteld. Dit plan beïnvloedt de maandelijkse VvE bijdrage positief dan wel negatief.

Vertraging in bouw door calamiteit

Helaas ontstond brand bij VvE De Sopraan in mei 2022, het kleinere deel binnen het gehele nieuwbouw appartementencomplex in Hellevoetsluis. Mogelijke oorzaak betrof brandstichting. Door deze calamiteit ontstond een behoorlijke vertraging richting oplevering. Ook voor de opstart van de VvE betekende dit een aanpassing in de planning.

Oplevering algemene ruimten met bestuur, bouwkundige, beheerder, aannemer en ontwikkelaar

In juli 2023 vond oplevering plaats van de VvE’s welke onder “hoofd” VvE Bariton vallen, enkele maanden later voor VvE De Sopraan. Gezamenlijk met bestuur, bouwkundige, beheerder, aannemer en ontwikkelaar werd een voorschouw gedaan en twee weken later de oplevering van de algemene delen. De beheerder zorgt ervoor dat alle noodzakelijke overeenkomsten zoals verzekeringen worden afgesloten. Het gekozen bestuur van de VvE’s hebben hiervoor een mandaat verkregen van de ledenvergadering.

Na opstart volgt het beheer van de VvE

Na de ledenvergadering van de VvE en de oplevering van de algemene delen is het formele bestuur overgedragen van ontwikkelaar naar de leden. Feitelijk start voor de beheerder dan het nalopen van alle installaties op de aanwezigheid van onderhoudscontracten, het opstellen van een MJOP en het dienen van vraagbaak richting alle partijen rondom de VvE. Voor de leden van de VvE is hiervoor een speciaal portaal beschikbaar. De betrokkenheid van aannemer en ontwikkelaar wordt steeds minder. De eigenaren, het bestuur en beheerder geven steeds meer sturing aan de vorm van de VvE.

T&T: specialist in begeleiding opstart nieuwbouw VvE

T&T geldt als een specialist in begeleiding voor het opstarten van nieuwbouw VvE’s, voor zowel appartementen als bedrijfsmatig vastgoed. Voor het gehele traject van bouwtekening tot aan het beheer van de VvE na oplevering is de afgelopen 25 jaar veel ervaring opgedaan.

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. Uw aanspreekpunt is Martijn van Tienhoven: 010-2238133 / info@tentvvebeheer.nl

opstart-nieuwbouw-vves-bariton-en-sopraan