Camerabeveiliging bij de VvE - T&T Vastgoed en VvE Beheer

Camerabeveiliging bij de VvE

Camerabeveiliging bij de VvE – In de spagaat tussen veiligheid en privacy

Camerabeveiliging bij de VvE: Het plaatsen van camera’s in de algemene ruimten van een appartementencomplex is een punt op de agenda van veel VvE’s. Is de Vereniging van Eigenaren hiertoe gerechtigd? Om over te kunnen gaan tot het plaatsen van de camera’s dient er een gerechtvaardigd belang te zijn. Daarnaast kan dat belang niet op een andere manier behartigd worden waarbij minder inbreuk op de privacy van de bewoners en bezoekers wordt gemaakt. Ook is een rechtsgeldig besluit van de vergadering een vereiste. T&T Vastgoed en VvE Beheer zet een aantal zaken op een rijtje.

Veiligheid versus privacy

Het recht op privacy is momenteel het gesprek van de dag. In Artikel 10 van de Grondwet is het volgende vastgelegd: ‘Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer’. Is de wens om de veiligheid te waarborgen in strijd met het recht op privacy? Dit kan door de VvE Beheerder getoetst worden aan de hand van diverse criteria, we benoemen een aantal voorbeelden.

Onbevangen zichzelf zijn

In een ruimte bestemd voor privégebruik kan iemand onbevangen zichzelf zijn.  In de algemene ruimten van een VvE, die vaak een doorloopfunctie kennen, is dit criterium in aanzienlijk mindere mate aan de orde.

Gebruik van beelden

De beelden van de camera’s in deze situatie zijn in beginsel niet bestemd voor derden. De beelden zijn enkel bestemd voor de eigenaren binnen de VvE, Zijnde de groep mensen die de wens heeft de eigen veiligheid te verbeteren. Dit maakt dat schending van de privacy niet snel aan de orde is.

Kenbaarheid

Indien de camera’s zichtbaar worden geplaatst in de algemene ruimten en het cameratoezicht wordt aangekondigd door middel van borden of stickers, worden eveneens alle bezoekers bij het betreden van het appartementencomplex geïnformeerd over de situatie. Op deze wijze wordt niemand zonder medeweten hiervan op beeld vastgelegd.

De camera’s mogen niet meer filmen dan nodig is om de veiligheid van de eigendommen te waarborgen. Daarnaast mogen de camera’s niet gericht worden naar de binnenkant van de appartementen of de openbare weg op.

Het formuleren en vaststellen van afspraken in een protocol

Om voor eenieder inzichtelijk te maken welk doel de VvE voor ogen heeft bij het plaatsen van de camera’s en hoe dit doel bereikt gaat worden, wordt aan de ledenvergadering een protocol gepresenteerd wat vervolgens vastgesteld dient te worden. Aan de hand hiervan kunnen alle betrokkenen een inschatting maken van hoe groot de inbreuk op de privacy is als gevolg van de plaatsing van de camera’s.

In een dergelijk protocol wordt onder andere opgenomen:

  • Waar de camera’s komen te hangen;
  • Hoe lang de beelden worden bewaard;
  • Wanneer en hoe men de beelden kan inzien / opvragen;
  • Wie het beheer van de beelden verzorgd en als zodanig toegang heeft tot de beelden.

Camerabeveiliging bij de VvE: Let er op dat het wonen in het appartementencomplex wel aangenaam moet blijven. Het appartementencomplex moet niet aan gaan aanvoelen als een glazen huis. Begin dan ook bij het begin: doe niet zomaar voor iedereen de deur open, zorg ervoor dat onbevoegden niet achter u aan naar binnen glippen en sluit de deuren goed af.

Camerabewaking bij de VvE, T&T Vastgoed en VvE Beheer begeleidt u graag. Wij zijn gevestigd in Lansingerland nabij Den Haag en Rotterdam te Zuid – Holland en voert het beheer van Vastgoed en Verenigingen van Eigenaars in plaatsen als Utrecht, Breda, Tilburg, Leiden, Delft, Zierikzee, Dordrecht, Alblasserdam en het Westland.