Parkmanagement en BIZ - T&T Vastgoed & VvE Beheer

Parkmanagement en BIZ

Parkmanagement en BIZ, continuïteit voor bedrijven en ondernemers

Parkmanagement en BIZ (Bedrijven Investerings Zone), het belang van een goede organisatie op bedrijventerreinen of andere vormen van bedrijvigheid wordt vaak onderschat. Het is van groot belang dat bedrijventerrein schoon, heel en veilig zijn. Bij recente ontwikkelingen van bedrijventerreinen wordt hier door de gemeente vaak een Vereniging Parkmanagement voor in het leven geroepen. Alle bedrijven welke gevestigd zijn op het terrein of in dit gebied zijn hiervan automatisch lid. Dit lidmaatschap geeft inspraak binnen de ontwikkeling van het terrein. Hier is dan ook contributie aan verbonden. Een vereniging parkmanagement of winkeliersvereniging staat bijvoorbeeld ook in direct contact met de gemeente over bijvoorbeeld onderhoud van het betreffende terrein.

Een BIZ kan een uitkomst zijn

Wanneer er geen vereniging parkmanagement bestaat met een verplicht karakter wordt de kar op een bedrijventerrein vaak getrokken door een (te klein) aantal bedrijven. De gemeente neemt alleen de verantwoordelijkheid voor een bepaald deel van het onderhoud. Overige onderhoudszaken gebeuren dan niet of te weinig. gevolg is dat er te weinig wordt schoongemaakt, er geen camerabewaking is en er geen duidelijkheid is voor bezoekers omtrent regelgeving. Terreinen of gebieden verloederen. Een BIZ, kan een uitkomst zijn.

Hoe werkt een BIZ?

Het initiatief voor een BIZ wordt gezamenlijk genomen door een aantal bedrijven of ondernemers en de gemeente. Er zal een voorinvestering moeten worden gedaan om de bedrijven op het terrein te informeren over de voordelen van een BIZ. Van hieruit worden concrete doelen opgesteld, bijvoorbeeld gezamenlijke camerabewaking. Er wordt een begroting opgesteld en een verdeelsleutel toegepast. Vervolgens zal een draagvlakmeting worden gehouden onder alle ondernemers op het terrein. Dit geschiedt middels een schriftelijke stemming. Hierbij dient een quorum gehaald te worden wat betreft respons en tevens dient een bepaald percentage van de bedrijven voor te stemmen. Als de BIZ geslaagd is, worden de bijdragen jaarlijks via de WOZ aanslag geheven.

Goede begeleiding Parkmanagement en BIZ essentieel

De beheerders van T&T hebben een grote ervaring bij de begeleiding van parkmanagement en BIZ. In 2010 zijn zij mede verantwoordelijk geweest voor de toen nog grootste BIZ van Nederland op het Wateringsche Veld in Wateringen. Ook op het gebied van begeleiding van verenigingen parkmanagement of winkelgebieden is veel expertise in huis. Juist de Professionele, Vriendelijke en Persoonlijke manier van werken kan het verschil zijn naar het succes van goed Parkmanagement en een geslaagde BIZ.

U kunt geheel vrijblijvend contact opnemen met de beheerders van T&T Vastgoed en VvE Beheer via: 010 – 22 38 133 of per mail: info@tentvvebeheer.nl. Wij maken graag een afspraak met u om de specifieke wensen te bespreken. Desgewenst kunnen wij vervolgens een op maat gesneden offerte voor u opstellen.

Parkmanagement en BIZ - T&T Vastgoed & VvE Beheer

T&T Vastgoed en VvE Beheer, is gevestigd in Lansingerland, provincie Zuid – Holland. Lansingerland ligt ingeklemd tussen Rotterdam, Dordrecht, Zoetermeer en het Westland.