De VvE en de AED - T&T Vastgoed en VvE Beheer

De VvE en de AED

De VvE en de AED, maar hoe?

De VvE en de AED, het is geen gemakkelijk huwelijk. Met name op het gebied van besluitvorming is het een punt om scherp op te zijn. Er is een gekwalificeerde meerderheid voor nodig tijdens een algemene ledenvergadering. Aan de andere kant is de AED een apparaat wat wij iedere VvE zouden kunnen aanraden, het kan net het verschil uitmaken tussen leven en dood.

De plaatsing van de AED

Een logische plaats voor de AED – Automatische Externe Defibrillator is de centrale hal op de begane grond. Het is een centrale plaats welke bekend is en waar snel gehandeld kan worden. Het apparaat is bevestigd aan de muur en zodra deze van de muur wordt afgelicht vertelt het apparaat luid en duidelijk wat de “redder” dient te doen. Zeker voor wie geen cursus reanimatie heeft gedaan is dit belangrijk. Het apparaat vertelt exact de te nemen stappen. Uiteraard is het van belang dat als eerste stap 112 dient te zijn gebeld. Vervolgens zou alles vanzelf moeten gaan en hopelijk met een goede afloop. Hierbij geldt: hoe eerder gehandeld hoe beter, de eerste 6 minuten na een hartstilstand zijn cruciaal.

De besluitvorming tijdens de algemene ledenvergadering van de VvE

Tijdens de ledenvergadering is het wel even opletten geblazen wat betreft de aanwezigheid van het aantal stemgerechtigde leden (quorum). In de verschillende modelreglementen zijn hier afwijkende bepalingen over opgenomen. Zo stelt het modelreglement van januari 1992 (“het gele boekje”) in artikel 38 lid 5: Besluiten door de vergadering tot het doen van buiten het onderhoud vallende uitgaven die een totaal door de vergadering vast te stellen bedrag te boven gaan, kunnen slechts genomen worden met een meerderheid van 2/3 van het aantal stemmen in een vergadering waarin 2/3 van de eigenaren vertegenwoordigd is. Het modelreglement van 2006 (“groen/blauwe boekje”) geeft in artikel 52, lid 5.a aan ook een 2/3 / 2/3 besluit weer. In 2014 en 2017 is er zelfs correspondentie geweest, voor zover wij hebben kunnen nagaan, geen jurisprudentie, dat een genomen besluit nietig zou zijn. Hierbij wordt aangegeven dat het geen taak van de VvE kan zijn omdat het niets met onderhoud te maken heeft.

De beheerder van de VvE adviseert en let op

Afwijkende procedures en regelgeving en het hanteren en naleven van de verschillende modelreglementen is zeer belangrijk. Een professionele en ervaren beheerder geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en de leden van de VvE, de eigenaren van het appartementencomplex of het bedrijfsverzamelgebouw.

Een professionele beheerder zou, zeker bij grotere complexen ook een inschatting kunnen maken van het risico. Wordt er gewacht met plaatsing van de AED tot de volgende ledenvergadering of beslist het bestuur tot plaatsing en verantwoordt zij zich tijdens de jaarvergadering. In veel gevallen geschiedt het laatste. Vanuit het oogpunt van de menselijke maat, kunnen wij ons hier van alles bij voorstellen……de VvE en de AED.

T&T Vastgoed en VvE Beheer adviseert u graag. Wij zijn een zeer betrokken en professionele beheerder, waarbij vriendelijkheid regel is. Wij komen graag met u in contact om te bekijken of wij u kunnen ondersteunen bij het beheer van uw vastgoed of de VvE, in de regio Zuid – Holland, maar ook in de aangrenzende provincies. We maken met plezier een geheel vrijblijvende afspraak bij u op locatie. We vernemen graag welke punten u belangrijk vindt. Deze punten nemen we mee in de offerte voor het beheer van de VvE.

De beheerders van T&T zijn bereikbaar via: 010 – 22 38 133 of via: info@tentvvebeheer.nl. Wij zijn gevestigd in Lansingerland, onder de rook van Rotterdam, Den Haag, Zoetermeer en het Westland.

De VvE en de AED - T&T Vastgoed en VvE Beheer Lansingerland

De VvE en de AED, plaats de AED bijvoorbeeld in de centrale hal.