Verzekeringen van de VvE - T&T Vastgoed en VvE Beheer

De Verzekeringen van de VvE

De Verzekeringen van de VvE – Opletten geblazen

De verzekeringen van de VvE, dit vereist specifieke kennis. Wie niet goed geïnformeerd is, sluit wellicht te weinig of teveel verzekeringen af. Een juiste bepaling van de herbouwwaarde, taxatie, buitenopslag, blusmiddelen, aanvullend meerwerk en huurdersbelang? Zomaar even een paar termen welke een (goede) tussenpersoon zou kunnen laten vallen. Informeer goed bij uw VvE Beheerder.

De ledenvergadering bepaalt, maar het bestuur is (deels) verantwoordelijk

Tijdens de algemene ledenvergadering is het van groot belang dat het punt verzekeringen, jaarlijks, besproken wordt. Zijn de opstallen nog steeds goed verzekerd, is de taxatie niet verlopen. Was het aanvullend meerwerk wel meeverzekerd? Allemaal punten welke tijdens een ledenvergadering aan bod kunnen en wat ons betreft moeten komen. De ledenvergadering bepaalt welke zaken worden afgesloten, het bestuur controleert en is hier deels verantwoordelijk voor en een (goede) VvE Beheerder, vertelt wat de mogelijkheden zijn, geeft gevraagd en ongevraagd haar mening en voert besluiten uit.

Goede VvE beheerder en Assurantie tussenpersoon, maar niet dezelfde

Een goede VvE Beheerder en een goede assurantie tussenpersoon zijn onontbeerlijk. Let hierbij goed op dat dit niet één en dezelfde partij zijn. Wanneer beheren en verzekeren binnen hetzelfde concern geschieden kan de VvE hier de dupe van zijn. Men houdt elkaar vaak niet scherp en kan elkaar de bal toespelen. Bij schades kan het conflicten geven. Informeer ernaar bij uw VvE Beheerder of Assurantie tussenpersoon.

Wetgeving aangescherpt: AFM

De wetgeving wat betreft bemiddeling in verzekeringen en advisering is de laatste jaren behoorlijk aangescherpt, deels terecht. De Autoriteit Financiële Markten heeft bepaald dat VvE Beheerders extra specifieke kennis in huis moesten hebben. Anders mochten zij niet meer bemiddelen of adviseren bij het afsluiten van verzekeringen. Een goede zet voor VvE Beheerders, besturen en VvE’s welke hun zaakjes niet op orde hadden. Minder prettig voor VvE Beheerders welke veel verstand van zaken hadden en met externe tussenpersonen werkten. De AFM heeft een onderscheid gemaakt tussen bemiddelen en adviseren. Teveel VvE Beheerders hebben hierdoor een eigen assurantie tak opgezet. Dit komt de objectiviteit niet ten goede. Informeer ernaar.

De Verzekeringen van de VvE: vele mogelijkheden

Er zijn veel mogelijkheden wat betreft verzekeringen voor de VvE. T&T Vastgoed en VvE Beheer benoemt 10 mogelijkheden:

  • Opstalverzekering;
  • Aansprakelijkheidsverzekering;
  • Glasverzekering;
  • Bestuursaansprakelijkheidsverzekering;
  • Rechtsbijstandverzekering;
  • Vrijwilligersongevallenverzekering;
  • Milieuschadeverzekering;
  • Taxatie herbouwwaarde;
  • Meeverzekeren aanvullend meerwerk (eigenaren belang / huurders belang);
  • Zo min mogelijk clausules / aanvullende polisvoorwaarden.

Een goede verzekeringspolis voor een VvE zou op één A4-tje kunnen staan. Wat is er verzekerd, wat is de premie en wat geschiedt er bij schade? Eigenlijk is dit genoeg. Verzekeraars maken er vaak een sport van om zoveel mogelijk uit te sluiten en vervolgens zeer scherpe premies aan te bieden. Een vorm van roulette. Zorg eerst dat alles wat verzekerd moet worden, goed verzekerd is en ga dan praten over de premie. Dat voorkomt bij schade veelproblemen.

T&T Vastgoed en VvE Beheer - Verzekeringen van de VvE

De Verzekeringen van de VvE – T&T houdt graag iedereen scherp.

T&T Vastgoed en VvE Beheerder heeft 20 jaar ervaring wat betreft Verzekeringen van de VvE en kiest er bewust voor om niet zelf in verzekeringen te handelen in de vorm van tussenpersoon of makelaar. Zo kunnen wij verzekeraars scherp houden, de VvE en haar bestuur goed informeren en de beste verzekeringen verkrijgen voor de VvE’s. Om aan de wetgeving te voldoen is T&T wel een aangesloten organisatie bij FIRM (AFM). Zo mogen wij als beheerder bemiddelen (de VvE aangeven wat belangrijk is en wat de mogelijkheden zijn), maar niet adviseren (een voorkeur uitspreken voor een verzekeraar). FIRM is een tussenpersoon met veel kennis in huis, maar het staat T&T vrij te werken met iedere andere partij. Dat houdt iedereen scherp. Zo kunnen wij steeds op zoek naar het beste voor de VvE’s welke wij beheren. Daar voelen wij ons prettig bij en het komt onze Professionele, Vriendelijke en Persoonlijke werkwijze ten goede.

Heeft u vragen omtrent verzekeringen, de wetgeving, verantwoordelijkheden van de VvE en haar bestuur. Neemt u geheel vrijblijvend contact op met de beheerders van T&T. Telefonisch: 010 – 22 38 133 of per mail: info@tentvvebeheer.nl .