Coronavirus en de VvE - T&T Vastgoed en VvE Beheer

Coronavirus en de VvE

Update 1 oktober 2020 Coronavirus en de VvE: Gezien de recente stijging van het aantal besmettingen van het Covid19 virus, vergaderen de de VvE beheerders van T&T uitsluitend nog digitaal. Alleen in hoogste noodzaak wordt er een fysieke afspraak gepland. Hiermee volgen wij de richtlijnen van het RIVM. Als VvE beheerder zijn wij gevestigd in de “rode zone” nabij Rotterdam en Den Haag. Wij komen normaal gesproken wekelijks met honderden mensen in fysiek contact, waaronder ook veel ouderen. Ouderen hebben vaak zitting in commissies en VvE besturen, het is juist de groep welke we dienen te beschermen.

Update 12 juni 2020: Inmiddels bekijken de beheerders van T&T wanneer de ledenvergaderingen van de VvE’s kunnen worden gehouden en op welke manier. Inmiddels hebben er vergaderingen buiten, digitaal en ook op afstand binnen plaatsgevonden. Het Coronavirus en de VvE is geen mooie combinatie, maar met enige inventiviteit en geduld lukt het.

Coronavirus en de VvE, vergaderen op 1,5 meter afstand.

Update 17 maart 2020: Voor een aantal VvE’s onderzoeken wij momenteel of er digitaal vergaderd kan worden. Dit zijn VvE’s waar de vergadering echt noodzakelijkerwijs gehouden dient te worden. Wij houden alle leden hiervan op de hoogte. Wij zijn overigens gewoon telefonisch en per mail bereikbaar. Wij werken vanaf verschillende locaties, door de moderne communicatie staan wij continu met elkaar en al onze relaties in verbinding.

Coronavirus en de VvE - T&T Vastgoed en VvE Beheer
Coronavirus en de VvE – De teamleden van T&T Vastgoed en VvE Beheer staan continu met elkaar en alle relaties in verbinding. Wanneer iedereen zich zakelijk en privé goed aan de adviezen en afspraken houdt, kan het beheer doorgaan en jagen we met elkaar het #Coronavirus Europa uit.

Update 15 maart 2020: In verband met het Coronavirus zijn alle fysieke afspraken tot en met 6 april 2020 komen te vervallen. Alle leden van de VvE’s, waarvoor de ledenvergadering al stond gepland, berichten we persoonlijk.

Uiteraard zijn wij telefonisch bereikbaar: 010-2238133. Ook leveranciers en onderhoudspartijen dienen eerst telefonisch contact op te nemen via 010-2238113. We gebruiken samen ons gezond verstand, hiermee overwinnen we deze periode zo snel mogelijk. Team T&T Vastgoed en VvE Beheer

12 maart 2020: Het behoeft menen wij op dit moment niet veel toelichting meer dat het coronavirus (COVID-19) wereldwijd de gemoederen bezig houdt.

Volgens de gestelde bepalingen dienen veruit de meeste VvE’s in de eerste zes maanden van het kalenderjaar hun jaarlijkse Algemene Leden Vergadering te houden. Dit betekent dat wij, als uw VvE beheerder, momenteel volop actief zijn met het uitschrijven en het houden van deze vergaderingen.

In de afgelopen dagen bereiken ons meer en meer vragen rondom het corona virus en het wel of niet doorgang laten vinden van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.

Wij overleggen momenteel vrijwel dagelijks per vereniging met het bestuur of het verstandig is de jaarvergadering en / of andere bijeenkomsten wel- of niet te laten doorgaan. Voorts volgen wij dagelijks de meest actuele berichtgeving vanuit de overheid en het RIVM. In sommige gevallen is inmiddels besloten de vergadering uit te stellen tot een nader te bepalen datum. Indien dit voor uw vereniging van toepassing is ontvangt u hierover separaat bericht.

In die gevallen waarin is besloten dat de bijeenkomst wel doorgang zal vinden is het verzoek aan die leden, die mogelijke twijfels hebben rondom de eigen gezondheid, om niet naar de vergadering te komen. U kunt vanzelfsprekend altijd gebruik maken van de mogelijkheid om een volmacht af te geven.

Naast de zorgen die er vanuit de leden van de VvE zijn is er tevens de verantwoordelijkheid voor het welzijn van mijn collega VvE beheerders. Zij hebben soms meerdere bijeenkomsten per week. Om die reden kan het voorkomen dat wij zelf genoodzaakt zijn de vergadering tot later order uit te stellen. Ik vraag om uw begrip in deze situatie.

Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, neemt u gerust even contact op met uw beheerder.

Hartelijke groet,

T&T Vastgoed en VvE Beheer

Martijn van Tienhoven

Directeur

T&T Vastgoed en VvE Beheer is gevestigd te Bergschenhoek nabij Rotterdam en beheert VvE’s in de regio’s West, Midden en Zuid Nederland.